****Ni fydd Castell Rock yn 2012****

****There won’t be a Castell Rock in 2012****


OND YN Y CYFAMSER / BUT IN THE MEANTIME...


Castell Rock Bach yn cyflwyno / presenting...


MR HUW ("e.p. yr afiechydon" ar gael nawr o / available now from www.mrhuw.com)


BLAIDD (e.p am ddim ar gael o / free e.p available from www.blaidd.bandcamp.com )


THE ESTRONS


Nos Wener Mai 11 2012 / Friday May 11th 2012


Y LLEW DU, Bridge Street, Aberystwyth, SY23 1PZ


9pm, £3